ایمنی مواد شیمیایی خطرناک

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد


 • تعریف مواد خطرناک
 • طبقه‌بندی‌های رایج برای شناخت مواد خطرناک
 • حدود مواجهه و خطرات شغلی
 • ایمنی انبار مواد شیمیائی
 • لوازم حفاظت فردی موردنیاز
 • روش صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی شیمیایی و نگهداری صحیح آن‌ها
 • مخازن مواد شیمیایی
 • ایمنی انبارهای نگهداری مواد شیمیایی
 • آشنایی با انواع ظروف و کاربرد آن‌ها جهت نگهداری و حمل مواد شیمیایی
 • ایمنی فردی برای تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی
 • آشنایی با روش‌های کنترل اضطراری مقابله با ریزش موادتاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۹:۳۰
پنج‌شنبه
۱۱ آبان ۱۴۰۲
End - ۹:۴۵ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.