قوانین، مقررات و اصول کاربردی مناقصات

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد


 • مبانی و اصول مناقصات
 • مهم‌ترین مقررات دولتی وجایگاه مناقصه در معاملات
 • تعریف الزامات و معانی کیفیت در مناقصات
 • مبانی فنی مناقصه و تامین صرفه و صلاح مناقصه‌گزار
 • قوانین و مقررات مناقصات
 • بررسی نقاط ضعف و قوت آیین‌نامه معاملات – فنون و روش اجرا
 • کم‌ترین قیمت متناسب – قیمت مناسب
 • جایگاه و حقوق طرفین
 • کمیسیون مناقصه وکمیته فنی بازرگانی
 • کارگروه تدوین اسناد و مراحل تهیه
 • ارزیابی کیفی، ارجاع کار و انتخاب بر اساس معیارهای ترکیبی
 • تکنیک‌ها و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی پیشنهادها – مراحل و تکنیک‌ها
 • ارزیابی شکلی و انواع تضمین
 • برگزاری مناقصات – جلسات – صورتجلسات – تصدیق مکاتبات
 • برابری اطلاعات واطلاع‌رسانی عمومی
 • کمیته فنی – بازرگانی و وظایف آن
 • ارزیابی چهارگانه و تضامین چهارگانه
 • پرسش و پاسخ


تاریخ & زمان
شنبه
۲۰ آبان ۱۴۰۲
Start - ۸:۳۰
شنبه
۱۱ آذر ۱۴۰۲
End - ۹:۰۰ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.