جزئیات نحوه بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از حمایت‌های مالیاتی تشریح شد
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری روز سه شنبه 31 مردادماه 1402 نشست حمایت‌های مالیاتی را با حضور مسئولین و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت حضوری و آنلاین برگزار کرد. این نشست با حضور دکتر رضا اسدی‌فرد معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و مهندس شجاع مرادی مسئول اجرای برنامه‌های مالیاتی و نمایندگان حدود 500 شرکت دانش‌بنیان برگزار شد و در آن انواع حمایت‌های مالیاتی در نظام جدید شرکت‌های دانش بنیان مطرح و در پایان به سوالات حاضرین در جلسه و افراد شرکت‌کننده بصورت آنلاین، پاسخ داده شد که در ادامه، گزارشی از مباحث مطرح شده در این نشست را خواهید خواند.

در ابتدای این نشست دکتر اسدی فرد، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، ضمن اشاره به کلیاتی از نظام جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌‌بنیان گفت: « در نظام جدید دانش‌بنیان، شرکت‌ها به سه دسته « نوپا» ، « نوآور» و « فناور» تقسیم می‌شوندملاک تفکیک این شرکت‌ها اندازه شرکت‌ها از نظر میزان فروش آن‌ها است؛ بدین معنا که اگر طبق آخرین اظهارنامه، فروش کل شرکت دانش‌بنیان، کمتر از ۵ میلیارد تومان باشد، « نوپا» محسوب می‌شود که حدود ۸۰ درصد شرکت‌ها در این دسته هستند و اگر فروش کل شرکت بیش از ۵ میلیارد تومان ‌ باشند، در دسته « نوآور» و « فناور» قرار می‌ گیرد و آنچه شرکت‌های « نوآور» و « فناور» را از هم متمایز می‌کند، داشتن لیست بیمه حداقل ۱۰نفر تمام وقت و داشتن سهم فروش ۵۰ درصدی محصولات دانش‌بنیان از فروش کل در آخرین سال مالی است. بنابراین، اگر شرکتی بالای ۵ میلیارد تومان، فروش کل داشته باشد و از این دو شرط برخوردار باشد، « فناور» و اگر یکی از دو شرط مذکور را نداشته باشد، ‌ « نوآور» محسوب می‌ شود» .

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد که در نظام جدید ارزیابی آنچه اهمیت دارد، برنامه رشد است و باید سالانه بر اساس ۲ شاخص میزان « تولید» و تعداد « اشتغال تخصصی» سیر رشد خود را ارائه کند. به زعم او، هدفی که در این نظام جدید پیگیری می‌شود، کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان فناور و نوآور در شرکت‌های نوپا است که طی آن هم شرکت‌های نوپا می‌ توانند سرمایه و گردش‌ مالی خود را گسترش دهند و هم شرکت‌های فناور و نوآور، سهم دانش‌بنیان خود را بیشتر کنند.

در ادامه نشست مهندس شجاع مرادی به معرفی حمایت‌های مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت. وی گفت: ما سعی نمودیم در نظام جدید دانش‌بنیان ابزارهای حمایت مالیاتی را ارتقاء دهیم. از طرفی هدفمندی تخصیص این حمایت‌ها متناسب با نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان برایمان حائز اهمیت است. حمایت‌های مالیاتی شامل معافیت فروش محصولات دانش‌بنیان (ماده ۳ قانون شرکت‌های دانش‌بنیان)، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه (بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان۱۴۰۱) و اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور (بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ۱۴۰۱) می‌شود.

 

معافیت فروش محصولات دانش‌‌بنیان:

شجاع مرادی با اشاره به معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان گفت: درآمدهای مشمول مالیات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های برتر یا با ارزش افزوده فراوان معاف هستند. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ که فهرست محصولات دانش‌بنیان بر حسب سطح‌ بندی توسعه پیدا کرد، شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا نوع ۱ به میزان فروش محصولات سطح ۱ خود مشمول معافیت مالیاتی بودند.

مسئول اجرای برنامه حمایت‌های مالیاتی با اشاره به حمایت‌های جدید مالیاتی ادامه داد: بر اساس بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱- ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮکت‌ها و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻄﺎء ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل آن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﻄﻌﯽﺷﺪه ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در سایت   https://daneshbonyan.isti.ir/ در دسترس است.

وی افزود: در این آیین‌نامه و دستورالعمل در رابطه با سه مساله ۱- چه موضوعی تحقیق و توسعه است و چه شاخصه‌هایی باید داشته باشد، ۲- اینکه اگر موضوعی تحقیق و توسعه بود چه سرفصل‌‌های هزینه‌ کردی در قالب اعتبار مالیاتی قابل قبول است و ۳- اینکه فرآیند ارزیابی به چه نحو است، تعیین تکلیف شده است.

وی با اشاره به حمایت اعتبار مالیاتی سرمایه‌‍گذاری به عنوان یکی دیگر از حمایت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان - با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش­‌بنیان، موارد زیر به­ عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی­ شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می­‌شود.

در ادامه دکتر اسدی فرد در پاسخ به سوال اینکه شرکت‌ها چطور می‌ توانید از ابزارهای یادشده استفاده کنند، اضافه کردند: اعتبار مالیاتی ذاتا یکجور معافیت است ولی فرق آن با معافیت این است که در معافیت مالیاتی ما کاری به محل هزینه کرد نداریم ولی در اعتبار مالیاتی محل هزینه کرد باید مورد تایید قرار گیرد. که این محل هرینه کرد می‌ تواند تحقیق و توسعه (برای کارهایی که جنس پژوهش در آن باشد و در قالب پروژه تعریف شده باشد، یعنی دارای زمان‌بندی مشخص، فازبندی و… باشد) یا سرمایه‌گذاری باشد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتباط با ویژگی‌‌های اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه افزود: ۱_ سالانه تسویه می‌شود. ۲_ مجموعه‌های دانش‌بنیان یا غیر دانش‌بنیان کوچک و بزرگ می‌‌توانند از سر فصل اعتبار مالیاتی استفاده کنند.

وی ادامه داد: از هزینه‌هایی که ذیل تحقیق و توسعه پوشش داده می‌شود می‌توان به هزینه‌های نیروی انسانی، مواد اولیه، هزینه‌های دریافت انواع مجوزها برای محصول و هزینه‌های تجهیزات به میزان استهلاک سالیانه آن‌ها اشاره نمود.

اسدی فرد تاکید کرد که هزینه‌های مربوط به زمین و ساختمان عموما به عنوان هزینه‌های قابل قبول در تحقیق و توسعه قرار نمی‌گیرد.

در ادامه نشست مهندس شجاع مرادی به تشریح نظام جدید حمایت‌های مالیاتی پرداختند. وی گفت: می‌ دانیم دغدغه شرکت‌ها این است که دردسته‌ بندی‌های جدید نوپا، نوآور و فناور به چه شکل می‌توانند از حمایت‌های مالیاتی بهره ببرند. بنابراین سعی نمودیم تا نظام جدید شرکت‌های دانش‌بنیان، شفاف، عادلانه، هدفمند و متناسب با نوع و ویژگی‌های این شرکت‌ها باشد.

با توجه به این اینکه عمده هزینه­ کرد شرکت­‌های نوپا ماهیت تحقیق و توسعه­‌ای دارد، برای پوشش هزینه کرد تحقیق و توسعه و تسهیل شروع کسب و کار به همه شرکت‌های نوپا به میزان درآمدهای حاصل از فروش همه محصولات دانش‌بنیان به مدت ۵ سال معافیت مالیاتی تخصیص می‌یابد.

شجاع مرادی ادامه داد: شرکت‌های فناور و نوآور دارای محصولات دانش‌بنیان مشمول معافیت مالیاتی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان از پرداخت مالیات بر عملکرد حاصل از فروش محصولات دانش‌بنیان مشمول؛ معاف هستند.

شرکت‌های دانش‌بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد حاصل از فروش محصولات دانش‌بنیان مشمول معافیت مالیاتی بیش از ۱۰ میلیارد تومان هستند، صرفاً با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه که به تایید دبیرخانه رسیده باشد، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.

و شرکت‌های فناور و نوآور دارای محصولات دانش‌بنیان بدون معافیت مالیاتی (سطح فناوری متوسط رو به بالا) مشمول اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هستند.  

وی در پایان با اشاره به فرآیند درخواست معافیت و اعتبار مالیاتی تاکید کرد شرکت‌های دانش‌بنیان در یک سال مالی به صورت همزمان نمیتواند از معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی استفاده کند و انتخاب اینکه از کدام حمایت استفاده کند -در صورت برخورداری از هر دو حمایت اعتبار مالیاتی و معافیت مالیاتی- با شرکت است.


کارشناس خبرگزاری تحلیل ۰۴ شهریور ۱۴۰۲
اشتراک گذاری پست
برچسب‌ها
آرشیو
تجهیزات تخصصی نجات بومی‌سازی می‌شوند
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، عباس رحمانی مدیرعامل شرکت آرش شاتین با اشاره به طراحی و ساخت تجهیزات تخصصی در حوزه نجات، تعلیق، نشت‌یابی و مخزن‌های انعطاف‌پذیر، افزود: شرکت دانش‌بنیان آرش شاتین در راستای بومی‌سازی محصولات روز دنیا برای نخستین بار در ایران با تکیه بر چندین اختراع، موفق به طراحی و تولید انبوه تجهیزات تخصصی نجات، تعلیق، فلوتیشن و مخازن انعطاف پذیر گردیده و همچنین دارای توانمندی ساخت محصولات انعطاف پذیر ضد آب و خوردگی با فبریک‌های چند لایه ترموپلاست، استاپرهای لوله های نفتی و بوم‌های بادی بادی جلوگیری از نشت نفت است.