ضرایب دستمزد ثابت صنوف افزایش یافت
براساس بخشنامه ابلاغ شده از جانب میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی افزایش می‌یابد.

در راستای اجرای مفاد ماده ۳۵  قانون تأمین اجتماعی  و در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی، به پیوست بند (۱) مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۶/۳/۱۴۰۲ هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه منضم به نامه شماره ۴۹/۱۴۰۲/۱۱۰۱ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲ رئیس محترم هیأت مدیره ارسال و اعلام داشت:

به موجب مفاد مصوبه فوق الاشاره، ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دسمزد مقطوع، از ابتدای سال ۱۴۰۲ و همزمان با اعمال افزایش مزد سال جاری کارکنان مشمول  قانون کار، موضوع  بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به میزان پنج (۵) درصد افزایش می‌یابد.

مفاد مصوبه یاد شده قابل تعمیم به ضرایب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰  بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۶/۱/۱۴۰۲  نخواهد بود.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات مکلف می‌باشد در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق بیمه و نامنویسی و حساب‌ های انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوط اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان، معاونین منابع بیمه‌ای، رؤسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، فناوری اطلاعات؛ اعضاء هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ رؤسا، معاونین، مسئولین واحدهای وصول حق بیمه، فناوری اطلاعات شعب و سایر واحدهای مرتبط می‌باشند.


کارشناس خبرگزاری تحلیل ۲۲ مرداد ۱۴۰۲
اشتراک گذاری پست
برچسب‌ها
آرشیو
بدهی‌های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون تأمین اجتماعی تقسیط مجدد می‌شود
میرهاشم موسوی، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه‌ای از تقسیط مجدد بدهی‌های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون تأمین اجتماعی خبرداد.